Galaxy S21系列

三星手機 Galaxy S22與歷代S系列規格比較,Samsung Galaxy S22值得買嗎?

三星2022年向全球正式發表了Samsung Galaxy S22旗艦系列,Galaxy S22、Galaxy S22+、Galaxy S22 Ultra三個機款。Galaxy S22與Galaxy S22+主要差異在尺寸、電池容量及重量。本篇文章就要帶大家快速認識三星手機在2022年首發的旗艦機系列規格亮點,還有與去年Galaxy S21系列規格比較,最後為大家評析Galaxy S22系列值得買嗎? [...]